O nás

Tyto webové stránky mají za cíl propagovat způsob studia Bible v malých skupinkách studia po jednotlivých biblických knihách.

Náš způsob studia Božího slova přináší odlišný přístup, než bývá zvykem v místních církevních sborech. Kazatelé používají většinou v úvodu delší výklad a po něm se snaží vtáhnout účastníky do rozhovoru. Problém je v tom, že často účastníci se nemohou připravit a to proto, že nevědí, na jaký text bude výklad, málokdy znají dopředu text výkladu. Proto jim otázky vzniknou až po delší době, třeba při cestě domů. Reagují jen nejvíce spontánní osoby.

  • Prvním krokem v našem způsobu je studium pasáže doma, osobní vnímání, čím chce Bůh promluvit ke mně, jak mne chce změnit. Otázky k pasáži jsou dopředu připraveny.
  • Druhým krokem, je společná diskuze nad textem ve skupině, moderované vedoucím diskuze, který nemá vyučovat. Účastníci se vzájemně obohatí tím, co sami vypozorovali v textu a tím, jaké závěry udělali pro sebe.
  • Jako třetí krok následuje kvalifikovaný výklad se zaměřením na pochopení hlavních bodů a praktickou aplikaci. Druhý krok vykonává pověřený pracovník místního sboru (vedoucí skupiny, starší, kazatel) a je poměrně krátký, 15-29 minut.
  • Nakonec účastníci obdrží domů krátký komentář, který je rovněž zaměřen na oslovení srdce, tedy na praktický dopad Božího slova na účastníka.

Materiály podporující tento způsob studia jsou dvojí:

  • Studijní příručka pro každého účastníka studia, kterou obdrží aspoň týden před setkáním studijního kroužku, aby se mohl připravit na diskuzi a rozhovor. Obsahuje biblický komentář k minule probírané pasáži pro osobní, hlubší pochopení, závěrečné opakování a také 10 až 15 otázek, které mají vést k lepšímu pozorování textu určeného pro další setkání. Nazývejme jej pracovně SG (z angličtiny Study Guide - příručka ke studiu).
  • Příručka pro učitele, který má závěrečný výklad. Obsahuje jednak vypracovanou strukturu "kázaníčka" k dané pasáži s hlavní myšlenkou, úvodem, jednotlivými body kázání a závěr a také jakýsi "hlubší pohled" s výkladovými poznámkami k danému textu (na odbornější úrovni, než je komentář pro studenta). Nazývejme jej TH (z angličtiny Teachers Help, pomůcka pro učitele).

Jsme nedenominačním zapsaným spolkem, který chce podporovat práci církevních společenství a těch, kdo se tam nevejdou a chtějí mít užitek z Božího slova rovněž.