Kurzy

V současnosti nabízíme studijní materiály k těmto kurzům:

1. list Janův (6 lekcí)
1. list Korintským (18 lekcí)
2. list Korintským (12 lekcí)
Skutky apoštolské (30 lekcí)
Boží služebník (Jozue, Soudců, Rút, 1. a 2. Samuelova, 30 lekcí) - ukázka 1, ukázka 2, ukázka 3
Koloským (6 lekcí) - ukázka 1, ukázka 2
Deuteronomium (12 lekcí)
Efezským (6 lekcí) (klasická verze s pomůckou pro učitele)
Efezským (12 lekcí) (Global version)
Matouš (30 lekcí) - ukázka 1, ukázka 2, ukázka 3
God amazing book (6 lekcí)
Galatským (6 lekcí)
List Jakubův (6 lekcí) - ukázka 1, ukázka 2
Lukáš (30 lekcí)
Pentateuch (30 lekcí) - ukázka 1, ukázka 2, ukázka 3
Římanům (30 lekcí) - ukázka 1, ukázka 2, ukázka 3
List Filipským (Global format) (ukázky viz Facebook)
Křesťanské vůdcovství (Global, 1 a 2 Timoteovi, Titovi) (ukázky viz Facebook)
Křesťanský život (Global, Filemonovi, listy Janovy, List Judy) (Ukázky - Facebook)
Koloským (6), Filipským(6), Efezským(12), Jakub(6) (Global) (Ukázky viz Facebook)
Jan (30 Lekcí)
Doporučujeme: Bible - Boží úžasná kniha - 7 filmů a studijní příručka k 7 setkáním (Facebook)

Pro objednání nás prosím kontaktujte e-mailem, uveďte název kurzu a počet účastníků.